palvelumuotoilua asiantuntijoille

JUNTTILA&
LINKO

Tämä Junttila&Linkon Työtarinat-työpaja pidettiin Turussa meriteollisuuden naisjärjestölle ja IRM-Tool-hankkeelle. Kuva: Teemu Nurminen.

Tämä Junttila&Linkon Työtarinat-työpaja pidettiin Turussa meriteollisuuden naisjärjestölle ja IRM-Tool-hankkeelle. Kuva: Teemu Nurminen.

 

Palvelumuotoilun tarkoitus on parantaa asiakaskokemusta ja työn sujuvuutta – ja näin kehittää liiketoimintaanne. Ensimmäinen vaihe on nähdä palvelu asiakkaan silmin.

Junttila&Linko on kahden mid-career-ammattilaisen perustama palvelumuotoiluyritys, joka on erikoistunut asiantuntijapalveluiden kehittämiseen. Junttilalla on yli 10 vuoden työkokemus media-alalta, Linkolla vastaavasti markkinointi-alalta. Palveluihimme kuuluvat työpajat, palvelumuotoiluhankkeet sekä viestinnän tuotteet kuten infografiikka ja ohjevideot.

Palvelumuotoiluun ja meihin voit tutustua tilaamalla Palvelumallinnus-työpajan. Meillä on työpajat myös yritysten välisten kumppanuuksien kehittämiseen sekä työhyvinvointipäiviin.

Anni Linko ja Janne Junttila.

Anni Linko ja Janne Junttila.

 
 

LEGAL DESIGN

syvällinen asiakastuntemus vaativissa asiantuntijapalveluissa

Legal Designissa käytetään palvelumuotoilun menetelmiä erilaisten lakipalveluiden kehittämiseen. Muotoiluajattelua hyödynnämme myös käyttäjälähtöiseen sopimusmuotoiluun.

Toteutimme keväällä 2018 viiden lakitoimiston kanssa Legal Design -selvityksen. Joukossa oli suuria asianajotoimistoja, perhejuridiikan startup sekä tunnettu patenttitoimisto.

Selvityksen tuloksia – lakipalveluiden kipupisteitä ja kehitysideoita – esittelimme ensimmäisen kerran Lakimiesliiton tilaamassa Legal Design -koulutuksessa syyskuussa. Uskomme, että yhteistyön opit pätevät myös muihin vaativiin asiantuntijapalveluihin.

Näkemyksemme mukaan asiantuntijapalvelun menestyksen edellytyksiä ovat:

 • syvällinen asiakastuntemus ja palvelutarpeiden ennakointi

 • taitava prosessin ja asiakkaan ohjaaminen

 • oman osaamisen artikulointi

 • asiantuntijoiden työhyvinvointi

 • verkkopalveluiden helppokäyttöisyys

 • onnistunut palvelun paketointi ja hinnoittelu

 • aktiivinen myynti

   

SOPIMUSMUOTOILU

Sopimusmuotoilun toimeksiannoissa muotoilemme erilaisia juridisia tekstejä ja käyttöliittymiä nykyistä asiakasystävällisemmiksi. Muotoilussa hyödynnämme asiakastestausta. Pidämme myös sisäisiä työpajoja, joihin osallistuu oma monialainen tiimimme. Työpajoihin osallistuu muun muassa liikejuridiikan kumppanimme OTT Kari-Pekka Syrjä.

Koulutus

Legal Design -koulutus rakentuu kahdesta osasta: alussa perehdytään Junttila&Linkon Legal Design -raportin tuloksiin ja palvelumuotoilun käsitteisiin, tämän jälkeen osallistutaan ripeätahtiseen työpajaan.

Viiteen caseen perustuvan selvityksen mukaan lakipalveluiden kipupisteet kiertyvät seuraavien teemojen ympärille:

 • asiakkaan tunteminen

 • empatia

 • palautejärjestelmät

 • työn organisointi

 • myynti ja hinnoittelu

 • viestintä

Työpajassa kehitetään teemoihin sopivia työkaluja ja harjoitellaan sopimusmuotoilua. Työpajan pilotti toteutettiin Lakimiesliiton tilauksesta, ja se on nyt kenen tahansa tilattavissa.

 
IMG_0493.JPG
 

 

työpajat

visualisointi havainnollistaa asiakaspolun, työn kulun ja kumppanuudet

 

Tarjottimellamme on tällä hetkellä kolme työpajaa. Sovellamme työpajoissa yhteissuunnittelun ja palvelumuotoilun menetelmiä.

 

Palvelumallinnus-työpaja

Taustatutkimukseen ja asiakashaastatteluun perustuva työntekijöitä osallistava työpaja. Työpaja on kehitetty yhdessä 5:n lakitoimiston kanssa. Tämä työpaja pidetään jokaisen palvelumuotoiluhankkeemme alussa, mutta sen avulla voi myös tutustua palvelumuotoilun menetelmiin. Lue osallistujien kommentteja.

 

Työtarinat-TYÖPAJA

Työntekijöiden kokemuksien jakamiseen perustuva työpaja, joka on kehitetty meriteollisuuden yhteistyöverkoston tilauksesta. Osallistujat miettivät ennalta tilanteita, joissa kokevat tullensa kuulluksi, arvostetuksi. Työtarinat kerrotaan pienryhmissä ja muutamat niistä visualisoidaan kokemuspoluiksi. Piirroksen avulla voidaan keskustella työhyvinvoinnin ja luovuuden edellytyksistä sekä jakaa parhaita käytäntöjä. Lue osallistujien kommentteja

 

työpajakuva.jpg

Kysyimme, kuinka hyvin työpajoissa onnistuttiin, 1–5. Vastausten keskiarvo on 4,4.

– Kysely tehtiin viidessä lakiasiain toimistossa työpajan jälkeen kaikille sen osallistujille (26).

Unelmien prosessikaavio -TYÖPAJA

Työpaja sopii yrityskumppaneille, ja se tähtää esimerkiksi alihankinnan tai muun yhteistyön kehittämiseen. Työpajaan kutsutaan osallistujia kaikista kumppaniorganisaatioista. Osallistujien kanssa kartoitetaan keskustellen yhteistyön kipupisteitä. Tämän jälkeen osallistujat luovat prosessikaavion, joka kuvaa kuinka yhteistyö ihannetilanteessa toimisi. Kaavio on hyvä väline käytännöllisiin ratkaisuehdotuksiin. Sopii myös insinööreille!

Työpajojen kuvaukset tiiviinä kortteina.

 

 

UX research & Design

Verkkopalvelun rakentaminen asiakkaiden tarpeisiin

 

Junttila&Linko tekee asiakastutkimuksen perusteellisesti haastattelemalla asiakkaita ja tutkimalla verkkopalvelun käyttötilannetta. Laadullinen tutkimus takaa sen, että verkkopalvelu vastaa asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Design-vaiheessa teemme yhteissuunnittelua asiakkaiden kanssa sekä käytettävyystestausta.

 

 

viestintä ja markkinointi

JULKAISUT, VIDEOT ja AUDIOT yhdeltä luukulta

 

Junttila&Linkolta voit tilata myös asiakasviestinnän ja markkinoinnin tuotteet. Tarvitsetko videon, podcastin tai esitteen? Pyydä hintatarjous!

 
 

MIETITTÄVÄÄ

 • Miten asiakas haluaisi käyttää palveluanne?

 • Kuinka palvelunne erottautuu kilpailijoista?

 • Miten kirkastaa asiakkaalle asiantuntijuutenne?

 • Kuinka tallentaa sekä tarjoilla yrityksenne tieto ja osaaminen?

 

TEkijäT

 

ANNI LINKO

Anni on markkinoinnin ja myynnin ammattilainen, jolla on pitkä kokemus asiakaslähtöisten tapahtumien ja workshopien toteuttamisesta yrityskentällä. Anni on opiskellut palvelumuotoilua Novia Yrkeshögskolanin maisteriohjelmassa.

JANNE JUNTTILA

Janne on koulutukseltaan filosofian maisteri ja hän on työskennellyt Ylen radio- ja TV-toimittajana yli 10 vuotta. Hänellä onkin pitkä kokemus tutkivasta ja luovasta työstä sekä visuaalisesta viestinnästä. Janne on opiskellut palvelumuotoilua Novia Yrkeshögskolanin maisteriohjelmassa.

 

YHTEYDET

 

info@junttilalinko.com
+358 400 492 491
Helsinki

Y-tunnus: 2923008-8

 

projektin VAIHEET

 

 1. Perehtyminen yritykseen

 2. Laadulliset asiakashaastattelut

 3. Palvelun visualisointi

 4. Työntekijöiden osallistaminen

 5. Prototyypit ja rivakka testaaminen

 6. Tulosten mittaaminen ja arviointi

 

Toivoisitko, että yrityksenne tilaisi Junttila&Linkolta kokonaisen Legal Design -hankkeen?

Kysymys esitettiin työpajan jälkeen kaikille sen osallistujille. Työpajat pidettiin viidessä lakiasiain yrityksessä keväällä 2018. Osallistujia oli yhteensä 26. Heistä 65% toivoi työnantajansa tilaavan J&L:lta kokonaisen hankkeen.